Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Gelukkig kunnen we al jaren op een vaste groep rekenen. Zonder de steun van de tientallen vrijwilligers is het organiseren van een evenement met deze omvang onmogelijk. Er zijn ca 120 vrijwilligers actief. Gelukkig zijn er goede contacten met de wielercomités in het land van H&A, scouting Altena Groep en AC Events. Zij helpen waar mogelijk is.

Maar wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij diverse werkzaamheden. Heb jij belangstelling neem dan contact met ons op.
Bel of mail naar:
Marco van Oord
tel:06-23402922
tel:0162-404255
marco.van.oord@hetnet.nl